Vilkår

Fuldstændige vilkår

Disse betingelser gælder for aftaler om levering af produkter og tjenester, også kaldet varer eller varen, til slutkunder i Danmark.

Parter

Sælger er: VM Sverige AB, P.O. Box 909, 195 05 Arlandastad, Sverige. E-mail kundeservice@vitamail.dk. Organisationsnummer NO994450921, moms.nr: SE502084688601, og betegnes i det følgende “Vitamail”, “vi” eller “os”.

Køber er: Den person, der er angivet som køber i ordren uanset salgs kanal, og i det følgende benævnt “du”, “dig”, “din”, “dit” eller “kunden”. Personen skal være minimum 18 år for at blive kunde hos Vitamail.

Abonnement

Ved at blive kunde hos Vitamail opretter du et aktuelt abonnement, men abonnementet er helt uden bindingstid og der er ingen obligatorisk aftaleperiode.

Meddeler du os ikke, at du ønsker at stoppe dit abonnement, inden 14 dage før næste levering afsendes, vil du modtage yderligere forsendelser hver andre måned, indtil du selv opsiger aftalen.

Abonnementet er som nævnt løbende, og du kan frit foretage ændringer – såsom at sætte på pause, i en vis periode, fremskynde leveringer eller opsige abonnementet.

Priser

Vores priser er angivet i danske kroner og inkluderer moms. Prisen på produktet kan variere afhængigt af salgskanal, distribution og særlige kampagner. Priserne er gyldige, indtil de ændres. Meddelelse om prisændring sendes i god tid, før ændringerne træder i kraft; senest 1 måned før ændringen. Introduktionstilbud kan ikke udnyttes illoyalt gennem hyppige og gentagne nye abonnementer/opsigelser, da det primært er rettet mod nye kunder. Max. 1 introduktionstilbud pr. kunde.

Porto- og ekspeditionsgebyrer tilkommer hver forsendelse i overensstemmelse med gældende priser, medmindre andet er aftalt.

Kundeservice

Vores kundeservice er tilgængelige for spørgsmål på vores Facebook-sider. Du kan altid logge ind på “mine sider” på vitamail.dk og se detaljerne om dit abonnement.

Betaling

Betaling sker via faktura. Fakturaen sendes sammen med leveringen til køber af varen. Betalingsbetingelser fremgår på fakturaen.

Levering

Vi leverer kun pakker i Danmark. Din ordre ankommer til din postkasse 5-10 hverdage efter vi har modtaget din ordre. Du modtager derefter nye forsendelser i henhold til den aftalte leveringsfrekvens. I tilfælde af særlige tilbud, større eller flere ordrer, kan det være nødvendigt at afhente varen på posthuset, på grund af størrelse og vægt. I tilfælde af adresseændring forpligter du dig til at opdatere os, den nye adresse.

Personoplysninger

Vi behandler alle personoplysninger i overensstemmelse med persondataloven. Vi gemmer og bruger disse oplysninger, for at vi kan opretholde og administrere kundeforholdet, herunder informere om produkter, tjenester og andre ydelser fra VM Sverige AB. Kunden accepterer, at VM Sverige AB kan bruge enhver form for kommunikation, herunder breve, telefon, e-mail og SMS til at informere om, eller markedsføre vores produkter. Kontakt kundeservice, hvis du vil tilbagekalde dette samtykke. Læs mere om behandlingen af personoplysninger her.

VM Sverige AB forbeholder sig retten til at videregive personoplysninger til debitorregistre og de IT-virksomheder som bistår Vitamail AS med deres IT. Herudover kan videregivelse alene ske, hvis dette er påkrævet ved lov. Videregivelse til IT-virksomheder, sker alene med henblik på intern håndtering af kreditforholdet og er således ikke videregivelse til markedsføring. Ved din ansøgning om kredit, giver du samtykke til VM Sverige AB registrering, behandling og videregivelse af dine personoplysninger, herunder CPR-nummer til samarbejdspartner for at undersøge kredit relevante udeståender.

Fortrydelsesret

Som kunde er du beskyttet af fortrydelsesloven, og har 14 dages ubetinget fortrydelsesret, fra den dag du modtager varen på din første forsendelse (også kaldet prøvepakke eller startpakke). Fortrydelsesretten betyder, at du har ret til at fortryde købet af en uåbnet vare, og returnere varen til os. For at fortrydelsesretten kan gøres gældende, skal varen være leveret til os i samme mængde og stand, som da du modtog den. I tilfælde af returnering er du selv ansvarlig for returneringsomkostninger.

Yderligere information om, hvordan du udøver fortrydelsesretten, kan findes i fortrydelsesformularen.

Returret for varer i abonnement

Der er kun returret på den første levering, du modtager fra os (også kaldet prøvepakke eller startpakke). De næste varer er identiske med den første vare, og der er derfor ingen returret på de forsendelser du modtager efter første levering. Vi skal have information fra dig senest 14 dage før næste levering afsendes (dato for næste levering fremgår af fakturaen), hvis du ønsker at opsige abonnementet og for at vi kan stoppe leveringen.

Vi krediterer ikke fakturaer for leverancer, der sendes tilbage til os. Ønsker du at vi sender den ud igen, vil du blive opkrævet et gebyr på 99,-. Dette er for at dække vores omkostninger i forbindelse med håndtering af returneringer og porto/forsendelse ved afsendelse.

Reklamation

En fuld reklamationsret gives i overensstemmelse med gældende lovgivning, for alle mangler i produktet.

Retten til klage er begrænset til produktets udløbsdato, som er angivet på emballagen, forudsat at den korrekte opbevaring er fulgt og højst to måneder fra det tidspunkt, hvor klagen blev opdaget. Under alle omstændigheder er køberen forpligtet til at fremsætte en klage inden for en rimelig tid efter manglen er opdaget. Ved reklamation, fejl eller mangel får du refunderet eventuelle forsendelsesomkostninger. Hvis du ønsker at udøve reklamationsretten eller har spørgsmål om klager, skal du kontakte vores kundeservice.

Konfliktløsning

Klager rettes til os inden for en rimelig tid, jf. Afsnittet om reklamation. Parterne bestræber sig på at løse eventuelle tvister i mindelighed. Hvis dette ikke lykkes, kan køberen kontakte Forbrugerrådet for mægling. Forbrugerrådet er tilgængeligt på www.forbrug.dk

Gældende lov og regler

Aftalen er underlagt dansk lovgivning. Tvister mellem parterne løses gennem forhandlinger. Hvis forhandlingerne ikke lykkes, skal tvisten henvises til de almindelige domstole.

Forbehold og begrænsninger i ansvar

VM Sverige AB forbeholder sig retten til at overføre sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til en anden part.

VM Sverige AB forbeholder sig retten til driftstop, forkerte priser eller leveringsproblemer som er grundet forhold uden for virksomhedens kontrol.

VM Sverige AB forbeholder sig endvidere retten til at foretage trykfejl, prisfejl, merværdi og andre skatteændringer.

Alle tilbud gælder, så længe bestanden varer.

Vitamail påtager sig ikke ansvar for forkert brug af varen. Følg den anbefalede dosis.

Ændring af vilkår

Vilkårene er underlagt ændringer i tilfælde af særlige behov og/eller offentlige ændringer eller ordrer, der påvirker disse vilkår. Ved ændringer i vilkårene, får du besked om dette. Ændringer meddeles senest 1 måned, før de træder i kraft. Hvis du på baggrund af de ændrede vilkår ønsker at opsige aftalen, kan du gøre det. Hvis aftalen mellem parterne ikke opsiges, betyder det, at du accepterer de opdaterede vilkår. Nye vilkår vil blive annonceret på vores hjemmeside eller i kombination med forsendelse af varen/varerne.