Vitamin B3
Vitamin B3 bidrar til normal psykologisk funksjon, samt å opprettholde normale slimhinner og sunn hud, m.m.

Vitamin B3

Også kjent som:
Niacin

Godkjente påstander