Testonivået kan bestemme karrieren din

Nyere forskning har funnet sammenheng mellom hvorvidt du klarer å holde på jobben, og mengden testo du har i kroppen. Det KAN altså være en helt annen årsak til at jobben røyk.

11. okt. 2023ved Miriam Johansen
4 min lestTesto
Oppsagt mann bærer en pappeske fra med sine personlige eiendeler fra kontoret

En skulle jo tro at det var kunnskapene du har opparbeidet deg innenfor fagfeltet som var det avgjørende for karrieren. Men skal vi tro den studien som er gjengitt i The Journal Economics & Human Biology, er det mer enn bare ekspertisen din.

Ender du opp som arbeidsledig kan det ganske enkelt skyldes hormoner i kroppen, nærmere bestemt testosteronnivået hos oss menn, skriver New York Post.

Lettere å bli permittert

Studien har vel og merke kartlagt britiske menn, det hadde vært interessant å gjøre de samme målingene i Norge. 

Det ble utført en helseundersøkelse av mer enn 2200 menn mellom 25 og 64 år, og målet var å se om det fantes noen sammenheng mellom risikoen for å bli permittert og å oppleve kortere perioder med arbeidsledighet, og mengden testosteron i kroppen.

Les også: 5 årsaker til at du kan ha lavt testosteron

Forskerne fant at arbeidsledige menn som hadde middels til høye nivåer av testosteron hadde større sjanse enn de med lavere nivåer, til å skaffe seg arbeid i løpet av fem måneder.

– Svarene tyder på at britiske menn med høyere testosteronnivåer har mindre sjanse for å bli arbeidsledige. De har dessuten mindre sjanse for å forbli lenge utenfor arbeidslivet, sa Peter Eibich, nestleder for Research Group on Labor Demography ved Max Planck Institute for Demographic Research.

– Årsaken skyldes sannsynligvis ulikheter i personlighetstrekk og atferd forårsaket av testosteron, forklarer Eibich.

Han viser til at det er større sjanse for at menn med høyere testosteronnivåer bruker Internett aktivt for å søke jobb.

Nivåene slår ut på mer enn bare helsa

Det er uklart hvordan det å ha høye eller lave nivåer av testosteron egentlig slår ut, men ifølge Eibich ser man at hormonaktiviteten tydeligvis også slår ut på andre områder enn bare helsa.

Det er så langt forsket lite på hvordan slike “biomarkørene” kan relateres til sosial og økonomisk atferd.

– Testosteron er et spesielt interessant tilfelle. Tidligere forskning viser ganske tydelig at testosteronnivåer er knyttet til personlighetstrekk, sier Eibich.

Han viser til visse trekk slik som for eksempel vilje til å ta risiko (risikoaversjon) samt statussøkende og dominerende atferd.

– Slike personlighetstrekk og atferd har vært knyttet til en persons suksess på arbeidsmarkedet, forklarer han.

Les også:

Ta vare på testosteronnivåene i kroppen

En svakhet med studien er ifølge Eibich likevel at målingene av testosteron ble tatt på “ett enkelt tidspunkt”. Det ville vært interessant å gjøre hyppigere tester av deltakerne for å få en oversikt over individuelle hormonelle svingninger.

Men studien viser oss altså at det kan være sammenheng mellom hormonnivåer og sosial og økonomisk atferd, og at vi dermed har enda en god grunn til å ta vare på testosteronnivåene våre.

Ved å tilføre kroppen sink bidrar du til å opprettholde normale testosteronnivåer i blodet, mens magnesium og vitamin B6 bidrar til å redusere tretthet og utmattelse. Magnesium bidrar til normal energiomsetning, normal muskelfunksjon og normal psykologisk funksjon, mens Ginseng kan bidra til å opprettholde gode seksuelle relasjoner.

Alle disse virkestoffene finner du i 4HIM TestoBalance, som du nå kan bestille her!

T8 TestoBalance

Prøv nå i 30 dager - 379 kr189 kr

Bestill nå - 50% rabatt

Selges som abonnement, videre 758 kr hver 2. mnd

decorative image
Spar 50%
11. okt. 2023ved Miriam Johansen
4 min lestTesto

Relaterte kategorier

Testo