DigeZyme®
En kombinasjon av ulike enzymer som spiller en viktig rolle i nedbrytningen av maten under fordøyelsen.

DigeZyme®