Humle
Humle kan gjøre overgangsplager, som hetetokter, svette, rastløshet og irritabilitet, lettere å håndtere.

Humle

Også kjent som:
Humulus lupulus