Kolin
Kolin bidrar til å opprettholde normal leverfunksjon og til normal lipidmetabolisme.

Kolin

Godkjente påstander