Vitamin K2
Vitamin K2 bidrar til normal blodlevring og til å opprettholde normale knokler.

Vitamin K2

Også kjent som:
Menaquinon

Godkjente påstander