Kolin bidrar till att upprätthålla normal leverfunktion och till normal lipidmetabolism.

Kolin

Godkända hälsopåstånden