Testosterontest

Kolla din testosteronnivå!

ADAM (The Androgen Deficiency in Aging Males) är ett enkelt test med 10 frågor som kan ge dig en indikation på om du har testosteronbrist.

Efter att du svarat på dessa frågor får du en poängsumma. En hög poängsumma betyder inte nödvändigtvis att du behöver behandling, men att du kan överväga vidta vissa åtgärder. Testet är baserat på forskning.

Kolla din testosteronnivå nu!